Irotai Görögkatolikus Parókia
Irotai Görögkatolikus Parókia
Stuhán Gyula: Irota története
     
Menü
     
Ajánlott oldalak
     
Számláló
Indulás: 2009-09-16
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Archívum

- 150 éves az irotai templom
- Visszaemlékezések
- Köszöntő a gyémántmisére
- Vasmisés köszöntő
- Levente könyv

     
Filmek, videók
     
Hasznos információk kirándulóknak
     

 

Lakodalmi szokások

 

A faluban a II. Világháborúig a lakodalom hétfői napon volt megtartva. Ezt követően pedig szombati napon. Kétféle képen bonyolítódtak le a lakodalmak. Az egyik az volt, amikor a menyasszony és a vőlegény is falubeli volt, a másik az, amikor a vőlegény/menyasszony más faluból jött. A lakodalmat megelőzően udvarlás volt a fiatalok között, ha már döntöttek a házasságról, azt követte az eljegyzés (kézfogó). Amikor a két család megegyezett az esküvő időpontjáról, úgy a templomban ki volt hirdetve három vasárnap a házasságkötés olyan célból, ha valaki akadályt tud a házasság megkötésének, azt be kellett jelenteni a parókiára. Ilyenre nem került sor. A hirdetés a következő: „Az anyaszentegyház házasságot hirdet… név szerint a vőlegény/menyasszony és a szülők. A lakodalomra a meghívás az alábbiak szerit történt. A menyasszony és a vőlegény anyja a meghívni szándékozókat felkereste, és szóban meghívta a lakodalomra ( később írásos meghívó is volt). A meghívásban szerepelt többek között, ha lány volt a családban, akkor azt nyoszojólánynak, ha pedig fiatal lánynak, akkor nyoszojóasszonynak. Későbbiekben a lányokat koszorúslánynak hívták. A nyoszojólányok és asszonyok kendőt kaptak, amit biztostűvel rögzítettek a csípőjükre, a koszorút a lányok fejére tették. A férfiakat mulatságra hívtak általában, valamint az előkészületekben segíteni, sátorcsináláshoz, disznóvágáshoz. Az asszonyokat, lányokat szintén segíteni is meghívták többek között csigát csinálni, süteményt sütni, tésztát gyúrni. A főzéshez főzőasszonyt hívtak olyat, aki nem szakács, de jól tud főzni. Későbbiekben szakács irányítása mellett történt a lakodalmas menü elkészítése. A más faluból hívandó vendégeket a házasulandó menyasszony, vőlegény hívta meg személyesen és írásos meghívóval. A lakodalomra való meghívás vőfélyek által is történt a lakodalmat megelőző estén. Ugyanis a vőlegénynek és a menyasszonynak is volt vőfélye, akik felkeresték azokat a családokat, akik hivatalosak voltak a lakodalmi esküvőre és vendégségre. A két vőfély közül az egyik a következő verssel hívta meg a családot: „ Alázatossággal léptünk e hajlékba, Az ég áldása szálljon a benne lakókra, Jövetelünk okát elmondom én bőven, Egy szép ünnepély van nálunk készülőben, Melyre családot általunk hívatja, Ami vőlegényünk/menyasszonyok tisztességes atyja. Jelenjenek meg mindnyájan az esküvőre és azt követően az estebédre!” A háziak megköszönték a meghívást. A polgári esküvő az első időkben, a laki körjegyzőségben történt, ahová kettő lovas szekérrel mentek külön a vőlegény, külön a menyasszony és csak kísérői, tanúk, vőfélyek, násznagyok és szülők mentek. A polgári esküvő után az egyházi esküvő következett. A vőlegényes háztól a násznép elindult a menyasszonyos házhoz. A násznép legelején a vőlegény és egy/két nyoszojólány ment. Őket a násznagy, vőfélyek és vendégek követték. A násznagy legtöbb esetben a keresztszülő volt ( keresztapa). A násznép, nótázás közepette érkezett a menyasszonyi házhoz. A násznép több lakodalmas nótát dalolt cigányzenével: „Jajj de sokat jártam, fáradtam, amikor házasodni akarta,...!”, „Megvágtam az ujjam, jajj de fáj...!” A násznép, amikor a menyasszonyos házhoz ért, a kapuban megállította a menyasszony násznagya és vőfélye, valamint a részvevők egy része. A beengedés előtt a menyasszony násznagya és a jelenlévők kérdések tettek fel a vőlegény kíséretének. Addig nem engedték be a vőlegény és kíséretét, amíg a feltett kérdésekre nem adtak megfelelő választ. A válaszadás után beengedték a vőlegényt és kíséretét a menyasszonyos házba. Ezután következett a menyasszony kikérése. A vőfély versmondással kérte ki a menyasszonyt. Tulajdonképpen mókázással történt, mert először maskarába beöltöztetett férfiakat és nőket mutattak be menyasszonynak. És végül megérkezett az igazi menyasszony is. Ezt követte a vendéglátás és zene. A vendéglátás befejezésével elérkezett a templomi esküvőre való menet. Ez a menyasszony búcsúztatásával kezdődött, ezt a menyasszony vőfélye tette meg. A búcsúztató a szülőktől, barátnőktől, szomszédoktól szólt. Ami sírásra fakasztotta a szülőket és barátnőket. Ezt követően a násznép elindult templom felé. Elől a menyasszonyt a vőfély vezette, a vőlegényt nyoszojólány. Ezután a meghívott vendégek, illetve a násznép. A templomba menet nótázással és zenével történt. A legismertebb lakodalmas nóta: „A menyasszony akkor sír, mikor koszorú van a fején, megy az Isten házába, rátekint a lányok sorára. Imakönyv van a kezébe, régi szeretője van az eszébe, páros csillag az ég alján ragyog a szemébe igazán...!” A templom ajtajában érve a kísérők átadták a vőlegényt és a menyasszonyt egymásnak. Ekkor az eskető pap kérdéseket tett fel a menyasszonynak és a vőlegénynek, és bevezette őket a templomba. Az esketés görög katolikus szertartás szerint történt. Legelőször az esküvői tropár hangzott fel: „ Boldogok mindnyájan kik az Urat félik, kik az ő útján járnak...”. Ezt követte az eskü és a fogadalomtétel. Az esküvő befejeztével az éltetés és az áldás követezett. Majd a templomból kijövet a vendégek gratuláltak az új párnak. Az asszonnyá avatás az esküvőt követően történt mindjárt vagy az azt követő vasárnap. A felavatott új asszony a templom bal oldalán, az asszonyok széksora előtt állva vett részt a misén és egyéb szertartáson mindaddig, míg nem követte egy másik új asszony, akkor hátrébb állt a sorban. Az esküvőről a vőlegény és a menyasszony a násznép előtt ment párban. Ekkor a vőlegényes házhoz vonult a násznép, szintén nótázás és zene kíséretében. Az első nóta a következő volt: „Megesküdtünk, megesküdtünk a pap előtt, az irotai oltár előtt, ránk adta a pap az áldást, arra igyunk ma este az áldomását”. A vőlegényes házhoz érve a vőfély verssel jelentette be, hogy a háznak új lakója lesz. Ez után következett a vacsora előtti vendégség. Zene, nótázás, tánc. Majd következett a fő étkezés a vacsora. Minden fogáshoz a vőfély mondott verset.

 

Leveshez: „Ezen első tálban friss húslevest hoztam, amiért nem hiába fáradoztam...”

Főtt húshoz:Behoztam a kakast egész taréjával, nem tojózkodik többé a szomszéd tyúkjával. Végrendeletében meghagyta, hogy a tojózkodást a vőlegényre bízza”

Káposztához:A káposzta az étkek vezére...” „Belevágattam 9 disznó elejét, hátulját keresse meg bennem mindenki fülét farkát, főleg a menyasszony a farkát”

Pecsenyéhez: „Behoztam a pecsenyét mégpedig két félét, élesítse ki mindenki a kését...”

Borhoz: „Mikor Noé apánk Isten parancsára a vízözön elől beszállt a bárkába, mindenek mellett azt igen jól tette....”

Végül a süteményhez és a tortához is volt vers, a szövegre nem emlékszem. Ezt követően nótázás, táncolás között telt a mulatság, amíg a főrész (hőrész) meg nem érkezett.

 

A fő(hő) rész

 

Ezek a menyasszonyi háznál maradt vendégek rokonok és menyasszonyi szülőkből tevődtek össze. Általában éjfél körül került rá a sor. A fő részben részt vevők nótázással mentek a vőlegényes házhoz, és vitték a menyasszony személyes holmiját, ruhákat, takarókat. A vőlegényes háznál a vőfélyek és a násznagy fogadta a főrész résztvevőit. Itt is megelőzte a fogadást egy két tréfás mondás, többek között: ” Ez az írás nagy írás, a menyasszony..., ez a betű nagy betű, a vőlegény...” A főrészt itallal és ételekkel kínálták. Végül következett a menyecsketánc. A menyasszony levette fehér menyegzői ruháját és az asszonyok menyecskének öltöztették. Amikor ez megvolt, a vőfély elővezette a menyecskének öltözött új asszonyt, aki szépen ki volt kontyozva. A vőfély elővezette az új asszonyt és következő verset mondta: „Haljunk szót!”. Ekkor csend lett és mondta a verset: „Itt áll előttem az ékes menyasszony, Hogy menyecske fejjel először mulasson, Mindenki táncoljon véle egy kurtát, csak arra vigyázzon, hogy le ne tapossa a cipője sarkát, mert nagyon drágán varrták. A táncot én kezdem, a többi még ráér, menjenek haza pengőért forintért, húzd rá BANDI, az új asszonyért!”. A zenekar csárdást játszott: „A mi menyasszonyt nem lesz többet lány, mert már holnap este az urával hál.” A násznagy tartotta a tányért, amibe a pénzbeni ajándékot tették. A vőfély közben bejelentette, hogy másé az új asszony! Ekkor cseréltek a táncosok. Voltak gavallérok, akik az átlagtól több pénzért táncoltak az új asszonnyal. Ekkor a vőfély bejelentette, pl. 100 pengő vagy 1000 Ft az új asszony. Amikor nem volt táncoltató, a vőlegény ölbe vitte el az új asszonyt, miközben kiabálták, hogy sokasodjatok, mint csicsóka. A lakodalmi mulatság reggeli tartott. Némi eltéréssel történt a lakodalom akkor, amikor a vőlegény vagy menyasszony más faluból való volt. Ekkor a vőlegény és kísérete lovasszekérrel régen, legújjabban pedig busszal ment a vőlegény és kísérete a menyasszony falujába. A ceremónia ugyanaz volt, mint az előzőekben leírtak. Eltérések ugyan voltak, pl. befejezésig a menyasszony házánál folyt a lakodalom, vagy az esküvő után újból a vőlegény falujában vacsorával és mulatsággal egybekötve. Amennyiben a menyasszony falujában az esküvő után a vőlegény falujában folytatják, akkor szekérrel a menyasszony személyes tárgyat is vitték. Ekkor ezt a nótát dalolták: „Este viszik a menyasszony ágyát, sarokjába teszik a ládáját. A ládája tele, tele....”.

Két legemlékezetesebb lakodalom a faluban. A II. Világháború után 1946 májusában kettő lakodalom volt, nem egy napon, hanem egy vagy két hét különbséggel. Az egyikben Bartók Ervin vőlegény és Vaskó Tóth Margit menyasszony kötöttek házasságot. A másikban Vaskó József vőlegény, ki a szlovákiai Horváthi lakosú település lakosa házasságot kötött Fehér Máriával. Amikor a násznép a templomi esküvőre ment, olyan lövöldözés volt, hogy akkora nem volt, mint amikor a front áthaladt a községen. Még kézi gránátot is dobtak. Szerencsére, ebből kifolyólag baleset nem történt. Frontkor bőven lehetett hadipuska lőszereket, fegyvert, kézi gránátot találni, és ezeket eltették. Ezek alkalmasak voltak az esküvői díszlövésekre. Egyébként lakodalmakkor máskor is adtak le díszlövéseket, vadászfegyverből, dinamit eldobással, mivel kőbánya működött a községben és ehhez megvolt a hozzávaló kellék.

HÍREK - CIKKEK


 
Velünk vannak - Irotáról készült riport a Magyar Katolikus Rádióban
Ezüstjubileum és templombúcsú
Pio atya jótanácsai az újesztendő első napjaira
Megbocsátás napja,  Edelényi program
Lelkigyakorlat volt Irotán
Adventi koncert a templomban
Ismét zsolozsmáztak Irotán
"Zsoltárokkal hegymenetben"
"Jó itt lenni"-elkezdődött a zsolozsmástábor Irotán
"Ahol a csend még hallható" - Ikonfestő tábor Irotán
Zsolozsmás tábor Irotán 07.13-16.
Ikonfestő tábor Irotán 06.29-07.04.
Ünnepélyesen kihirdettékKocsis Fülöp érsek metropolitai kinevezését

A Szentatya megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat

Egy falatka odaadás e-üzenetek nagyböjtben
Tricentenáriumi esztendő
Házszentelések során
Püspöki vízszentelés Komlóskán
Görögkatolikus papok és papcsaládok emlékezete az interneten
Mi történt a magyar egyházban 2014-ben?
Már ég az első gyertya
Meghívó kiállításra
Vamise Irotán
Szüntelen imádság Irotán
Elkezdődött a 22. Zsolozsmás tábor Irotán

 

Pio atya: Korunk titokzatos szentje
     

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!    *****    READ&SPEAK BLOG-Könyvek,filmek,sorozatok-Read&Speak Blog-rsblog.hu